Geografia terenu

Myczków usytuowany jest na wysokości 470 - 490 m.npm. Otoczony jest zalesionymi grzbietami: z północy góra Berdo (577 m.npm), od zachodu góra Kiczara (Kiczera 596 m. npm), od południa góra Wierchy (635 m. npm). Na wschód od miejscowości znajduje się sztuczny zbiornik wodny, Jezioro Solińskie. Przez wieś przepływa potok (lewobrzeżny dopływ Sanu).
 Pod względem geologicznym ten obszar zbudowany jest ze skał fliszowych, głównie piaskowców, łupków i margli. Wśród gleb wyróżniamy gleby gliniaste, brunatne kwaśne, oraz szkieletowo ilaste, które z powodu swej struktury nie nadają się zbytnio do uprawy rolnej. Wegetacja roślin trwa ok. 210-220 dni w roku, zaś suma opadów wynosi ok. 600-900 mm.. Zalesienie tego obszaru jest zróżnicowane. Pierwotnie istaniała na tym terenie prapuszcza wododzielna, której resztki pozostały jako Puszcza Sandomierska.Muzeum w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Schola w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Kartka z kalendarza
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja