Lata okupacji

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku jeszcze przez kilka lat utrzymywał się ten podział administracyjny. Nowa reorganizacja została dokonana 24 marca 1933 roku. Polegała ona na modyfikacji podziału administracyjnego i utworzeniu województw. Starostwo leskie znalazło się w granicach województwa lwowskiego. Nadal panował podział na gminy jednostkowe pokrywające się z terytorium danej wsi. Dopiero w roku 1934 utworzono gminy wiejskie zbiorowe, skupiające w swych granicach kilka sąsiadujących ze sobą miejscowości. Taki stan utrzymał się do 1939 roku. W latach okupacji Myczków nadal należał do parafii Hoczew (rzymsko-katolickiej). Trwało to do roku 1949, kiedy to do utworzonej wcześniej 17 lutego 1948 roku ekspozytury parafii Wołkowyja w Polańczyku z dniem 14 stycznia 1949 roku przyłączono Zabrodzie z parafii Uherce (ekspozytura Bóbrka) oraz Myczków z Berezką i Wolą Matiaszową z parafii Hoczew.


Muzeum w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Schola w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Kartka z kalendarza
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja