Myczków do 1918 r.
Myczków i sąsiednie tereny należały przed rokiem 1772 do Ziemi Sanockiej, która wchodziła w skład województwa ruskiego.
Stan taki trwał aż do okresu rozbiorów, w wyniku których znaleźliśmy się w "nowym" państwie nazwanym urzędowo Królestwem Galicji i Lodomeryji z Wielkim Księstwem Krakowskim, Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim. 22 marca 1782 roku obszar Galicji zastał podzielony na 18 cyrkułów, bezpośrednio zależnych od stolicy cesarstwa. Wśród nich znajdował się cyrkuł Lesko, w skład którego wchodził m. in. Teren parafii Hoczew. Niższą władzę administracyjną sprawowały dwory szlacheckie, które zwano "dominiami" i im bezpośrednio podlegała ludność zamieszkała na terenie działania danego dworu. W połowie XIX w. miała miejsce kolejna regulacja administracyjnego podziału Galicji spowodowana uzyskaniem przez nią autonomii. Został zlikwidowany podział na cyrkuły, natomiast w miejsce nich wprowadzono podział na starostwa. Z dawnego cyrkułu leskiego utworzono starostwo leskie, w skład którego weszły m. in. wieś Myczków i inne okoliczne wioski. Starostwo leskie liczyło 62 gminy, w których zamieszkiwało około 21 tysięcy mieszkańców. Powierzchnia tego terenu wynosiła ok. 32 tyś. mil kwadratowych. Taki podział utrzymał się do 1918 r.


 
Muzeum w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Schola w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Kartka z kalendarza
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja