Wzmianka o Myczkowie(XVIII w.)

W 1755 roku zgodnie z zapisem w kronice parafii Hoczew dokonano wizytacji biskupiej i przy okazji tego wydarzenia znajdujemy kolejną wzmiankę o Myczkowie (Miczkow). 
Wizytacji dokonał biskup przemyski H. Sierakowski (wielki refornator życia religijnego w diecezji przemyskiej w latach 1742-1760). W tym okresie parafia Hoczew należała do diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, która wchodziła w skład metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego.
W latach 1784-1788 opracowano nowy projekt organizacji dekanalnej i parafialnej dostosowany do podziału Galicji dokonanego przez władze austriackie. Hoczew (parafia) weszła w skład dekanatu leskiego (1788).


Muzeum w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Schola w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Kartka z kalendarza
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (19 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja