Krzyż przy drodzeTo miejsce na którym umieszczony jest obecnie krzyż, zaznaczone zostało już w mapach katastralnych 1852 roku. Według nich krzyż znajdował się nie po lewej stronie jak obecnie, ale po prawej stronie drogi. Możliwe, że przebieg drogi (tego odcinka kościół - krzyż) uległ zmianie. Krzyż umiejscowiono przy starej drodze prowadzącej przez Myczków do Leska, której fragmenty zachowały się do czasów obecnych. Biegła ona istniejącym fr. obecnej drogi koło budynków dawnego Kółka Rolniczego, obecnie posterunku Policji, następnie na wysokości posesji p. Bombara skręcała w prawo i biegła na stary most a później dalej obok starej szkoły, obecnie sklepu spożywczego, w kierunku wspomnianej kapliczki i dalej przez Berezkę do Leska. Na skrzyżowaniu tej drogi z drogą ze wsi do kościoła, cerkwi i dworu, stał właśnie krzyż drewniany. Przed II wojną światową 11 listopada 1938 roku z inicjatywy istniejącego w Myczkowie Związku Strzeleckiego i Szlachty Zagrodowej z Rapiszki w XX rocznicę odzyskania niepodległości został postawiony nowy krzyż. Wykonali go ówcześni mieszkańcy Myczkowa i Rapiszki, m. in. Matuszewski Władysław „Stary sołtys”, Gąsiorowski Andrzej oraz inni na czele z ówczesnym komendantem Strzelca – Wacławskim Józefem, zamordowanym przez Niemców za pomoc partyzantom w 1941 roku.
Według relacji krzyż posiadał litery i tabliczkę. Tabliczka została zdjęta przez Niemców, natomiast litery po klęsce wrześniowej w 1939 roku zostały ściesane siekierą przez ówczesnych mieszkańców sąsiedniej Berezki. Oni również w tym czasie niszczyli godło Polski w szkole podstawowej, obcinając nożem głowę i skrzydła orła.
W 1943 roku część miejscowych Ukraińców oraz Ukraińcy z Berezki i sąsiednich wsi wokopali ten krzyż.
Po akcji wysiedleńczej z Myczkowa w drodze rewanżu został zniszczony drewniany krzyż stojący przy cerkwi. Po wojnie postawiono znów w tym miejscu drewniany krzyż, który istniał do lat siedemdziesiątych. Obecnie istniejący krzyż wykonano z rur metalowych w Kółku Rolniczym w Myczkowie w 1970 roku.
Drugi taki krzyż ustawiono na tzw. „Horbku” w 1982 roku, gdzie obecnie w czasie procesji Bożego Ciała stanowi on jedną ze stacji. Umiejscowiony u podnórza góry Kabajki z którego rozciąga się bardzo ładny widok na praktycznie całą miejscowość, a szczególnie jej część tzw. Górny Koniec.
Na pierwszym z krzyży w 1998 roku została zawieszona mała kapliczka z inicjatywy ks. Kasiaka, ówczesnego proboszcza. Wykonał ją Piotr Rafalski.
Muzeum w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Schola w Myczkowie
 
Strona o miejscowości Myczków
Kartka z kalendarza
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja